wtorek, 16 listopada 2010

Decoupage wbrew jesiennej aurze / decoupage against autumn weather

"...tylko zimno i pada i zimno i pada na to miejsce w środku Europy..." cytuję Kazika, ale po to, by móc przeciwstawić temu moje podejście w ostatnim czasie - kwieciste, ciepłe, wręcz wiosenne decoupage. Aby choć na chwilę zapomnieć o paskudnej pogodzie za oknem...

'...and it's cold and raining, cold and raining at this place in the middle of the Europe...' - here I quote Kazik, but only to contrast it with my approach in the last days - warm, full of flowers, almost spring-like decoupage. To forget about auwfull weather outside the window, even for a minute...2 komentarze: